dr Barbara

Dietoterapia Chorób Nerek

Co trzeba wiedzieć o nerkach

Od wielu lat przewlekła choroba nerek (PChN) jest wymieniona w grupie chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia i nadciśnienie. Szacuje się, że w Polsce na różnych etapach PChN może cierpieć ponad 4 miliony osób. Przewlekła choroba nerek może być również konsekwencją wszystkich innych chorób cywilizacyjnych. Osoby, które kiedyś miały kamienie nerkowe są w przyszłości dwukrotnie bardziej narażone na niewydolność nerek i związany z nią przeszczep nerki lub dializoterapię

Choroby nerek

  • Zakażenia nerek i dróg moczowych to najczęstsze choroby układu moczowego,
  • Zapalenie kłębuszków nerkowych to ostry lub przewlekły stan zapalny drobnych naczyń krwionośnych kłębuszków,
  • Nerczyca lub zespół nerczycowy,
  • Cukrzycowa choroba nerek,
  • Kamica nerkowa ,
  • Torbielowatość nerek (wielotorbielowate zwyrodnienie nerek),
  • Inne wady rozwojowe nerek i układu moczowego polegają na nieprawidłowej budowie lub braku nerki,
  • Nowotwory nerek i pęcherza moczowego, przebiegające skrycie i bezobjawowo.

Dieta w Chorobach Nerek – Ogólne informacje

W przypadku pacjentów z przewlekłą chorobą nerek zalecana dieta może ulegać zmianom w czasie, w zależności od pozostałej sprawności nerek. Najlepszym sposobem śledzenia poziomu sprawności nerek wartości jest wartość wskaźnika GFR (wskaźnik filtracji kłębuszkowej ). Lekarz ustala wartość wskaźnika GFR z wyników prostego badania poziomu kreatyniny we krwi z wykorzystaniem wieku, płci i rozmiarów ciała.

Rodzaje kamicy moczowej

Kamienie moczowe klasyfikowane są na podstawie składu chemicznego. W przypadku, gdy stanowią mieszaninę związków, jako podstawę klasyfikacji przyjmuje się związek występujący w największej ilości lub wprowadza się oddzielne podklasy dla kamieni złożonych z dwóch lub trzech substratów:

Najczęstsze rodzaje kamicy nerkowej:

1. Kamica Szczawianowo-wapniowa
2.Kamica fosforanowo-wapniowa

3. Kamica Struwitowa (infekcyjna, zakaźna)
4. Kamica Moczanowa
5. Kamica Cystynowa

Dietoterapia

Postęp farmakoterapii sprawił, że znaczenie diety, jako nieodłącznego elementu terapii stało się niedoceniane. Nieprawidłowa dieta i brak kontroli przyjmowanych pokarmów w chorobach nerek są poważnymi czynnikami ryzyka zgonu i niepełnosprawności. Kiedy cierpisz na przewlekłą chorobę nerek, dieta stanowi istotny element planu leczenia. Warto zauważyć, że dieta pozostaje najłatwiej modyfikowalnym czynnikiem postępu choroby i jej powikłań. Zalecana dieta może być zmieniana w razie pogorszenia choroby nerek.