Kilka słów o mnie 

Szanowni Państwo,

Jestem dr Barbara Pyszczuk 

 

  Studia doktoranckie ukończyłam na kierunku  Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie . Zakres pracy doktorskiej, realizowanej w Katedrze Dietetyki obejmował modyfikację sposobu żywienia w chorobach nerek.

 

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Żywienia Człowieka i Konsumpcji –Studia Podyplomowe w zakresie Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego.

 Tytuł  magistra uzyskałam w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,(Obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) na Wydziale Żywienia Człowieka.

 

Regularny udział w kongresach, sympozjach, konferencjach krajowych i zagranicznych pozwalają mi na bieżąco wdrażać wszystkie nowinki z zakresu żywienia, dietetyki, dietoterapii oraz dietoprofilaktyki

 

 

 

Udział w Konferencjach

2006. II Konferencja Naukowa Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego Warszawa SGGW Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

2006 Konferencja naukowo-dydaktyczna Antyoksydanty w Medycynie. Łódź. Katedra Farmakologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2007r. The Role of the Fruit and Vegetables in the Fight against Obesity. BRUSSELS, BELGIUM

2007r. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Poznań

2008 r. XVII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego 7-29 Towarzystwa Nefrologicznego. Poznań

2009r.VIII Gdańskie Dni Cukrzycy i 29 Nadciśnienia Tętniczego(Gdańsk)

2009 Konferencja Szkoleniowo – Naukowa , Aktualności w Gastroenterologii. Warszawa

2013r III Ogólnopolska Konferencja Dietetyki – Congressus Dietetica. Łódź

2013r Żywienie drogą przewodu pokarmowego, Terapia żywieniowa XXI wieku. Gdynia

2014r Suplementy diety – dokąd zmierzamy? Warszawa

.2016r VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa “Żywienie w onkologii” Gdynia

2016r Dietoterapia w chorobach cywilizacyjnych Warszawa

2016r I Ogólnopolski Kongres Dietetyki i Medycyny Funkcjonalnej. Rumia

2016r II Narodowego Kongresu Nowatorskie metody leczenia nadwagi i otyłości. Warszawa

2016r psychodietetyka –Zaburzenia odżywiania. Gdynia

2016r Konferencja „Żywienie w chorobach autoimmunizacyjnych. Między koncepcjami patofizjologicznymi a Evidence-Based Nutrition” Gdańsk

2017r II Narodowy Kongres Żywieniowy. Warszawa

2017r Dietoterapia w zespole metabolicznym, pcos, insulinooporności. Kurs doszkalający Gdynia

2017r Konferencja – Programowanie Zdrowia Gdynia

2017r. IX Konferencja – Nowe trendy w żywieniu klinicznym  Gdynia

2017r Konferencja Medycyna Żywienia 2017/Food Medicine Conferen 2017.Warszawa

2017r Konferencja Insulinooporność Problem XXI wieku. Warszawa

2017r Diety roślinne i ich oblicza. Kraków

2017r XIV Gdańskim Repetytorium Nefrologicznym — POST ASN Meeting

2017r.II Międzynarodowa Konferencja „Witamina D – minimum, maximum, optimum”

2017r. Choroby dziedziczne w praktyce nefrologicznej

2018 r,XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

2019r. Ogólnopolskie Sympozjum — Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego

Wybrane publikacje

1.Gasińska A., Piłka B., Pyszczuk B.: Ocena stopnia realizacji zaleceń pacjentów z cukrzycą typu 2 po dwukrotnym szkoleniu dietetycznym. Żywienie Człowieka i Metabolizm. IŻ.Ż 2009, Vol. 36, No. 4 ; 622-629

  1. Pyszczuk B. : Sustainable Prevention of Renal Calculus in Urinary System. International Journal of Food and Nutritional Science. October 2017, Vol. 6, No. 4; 10-16
  2. Pyszczuk B., Ziółkowska A.: Main Nutritional Lithogenic Factors in Diets of Polish Patients with Kidney Stones. Kidneys. 2017, Vol. 6, No. 4 ; 206-210