Jeść a może nie jeść w czasie dializy?

utworzone przez | sie 7, 2021 | artykuł edukacyjny, dializa

Spożywanie posiłku i picie płynów podczas hemodializy — Jeść czy nie jeść o to jest pytanie?

Czy umożliwienie pacjentom dializowanym spożywanie posiłku i picie płynów podczas leczenia budzi kontrowersje?

Hemodializa jest powszechną procedurą, ma pewne komplikacje. Można je podzielić na dwie grupy powikłań ostrych (wczesnych) i przewlekłych (długotrwałych). Niedociśnienie (Hipotensja śróddializacyjna definiowana jest, jako spadek ciśnienia tętniczego skurczowego poniżej 90 mmHg lub o co najmniej 20 mmHg z / lub bez towarzyszących objawów (nudności, wymioty, pocenie się, zawroty głowy, ziewanie, bolesne kurczę mięśni).

Jakie są wnioski z przeprowadzonych badań?

Historycznie rzecz biorąc, jedzenie podczas hemodializy wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niepożądanych objawów. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że przyjmowanie pokarmu
podczas dializy prowadziło do niedociśnienia. Spożywanie pokarmu podczas hemodializy nie miało wpływu na nudności i wymioty, ale spowodowało spadek skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, utrzymujące się przez godzinę, a nawet półtorej godziny po posiłku w porównaniu z pacjentami, którzy byli na czczo podczas zabiegu w tym samym czasie.

Co więcej, inne obserwacje informowały o gorszej sprawności hemodializy, jeśli chory spożywał posiłek podczas zabiegu. Zła tolerancja hemodializy związana z niskim ciśnieniem tętniczym wywierała wpływ na skrócenie zabiegu i niewystarczającego odwodnienia.
Przewodnienie natomiast, szczególnie długo utrzymujące się, jest powodem rozwoju niewydolności serca i powikłań ze strony układu krążenia. Dlatego jeśli występują problemy z niskim ciśnieniem podczas
dializy, rozpoznaną niewydolność serca, problemy z osiągnięciem należnej masy ciała, zdecydowanie jedzenie podczas zabiegu nie jest odpowiednim wyborem.

Innym argumentem, często podnoszonym przez zwolenników przyjmowania posiłku podczas dializy jest poprawa stanu odżywienia i zmniejszenie katabolizmu (rozkładu białek) podczas hemodializy.
dr hab. med. Szymon Brzósko ,, Należy pamiętać, że nabiera to jednak znaczenia w przypadku występowania zespołu niedożywienia, kiedy jednym z celów terapeutycznych jest dodatni bilans białkowy. Są badania pokazujące, że posiłek wysokobiałkowy podany w trakcie dializy łącznie z lekiem wiążącym fosforany (związek lantanu) chorym z cechami nieożywienia podwyższał stężenie albuminy bez wpływu na fosforany. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że posiłek był specjalnie przygotowany (zawierał 50 g białka z niską zawartością fosforu) i dlatego nie należy oczekiwać takich efektów po zjedzeniu kanapki podczas hemodializy ‘’

Wszystkie te komplikacje skutkowały wdrożeniem w ośrodkach restrykcyjnej polityki żywieniowej i ostatecznie zalecano pacjentom, którzy są bardziej podatni na niedociśnienie, unikanie jedzenia podczas hemodializy

Niemniej jednak ostatnie badania wykazały korzyści kliniczne i podkreślają potrzebę pracy w kierunku jasnych wytycznych.

Natomiast najnowsze obserwacje pokazały zmianę w praktyce klinicznej, w której większy odsetek lekarzy przyjął pogląd, że podawanie posiłków stanowi proste i skuteczne podejście do zwiększenia spożycia kalorii i poprawy stanu odżywienia wśród pacjentów poddawanych hemodializie, przy ograniczonej liczbie doniesień o powikłaniach.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, możemy zadać pytanie -Czy spożywanie posiłków podczas zabiegu leczniczego są odpowiednie dla wszystkich pacjentów ?

Jakie są Praktyczne wskazówki dotyczące spożycia posiłków w czasie hemodializy?

Pacjenci hemodializowani powinni rozważyć jedzenie w trakcie leczenia,
jeśli:

1. Są stabilni hemodynamiczne
2. Nie mają przeciwwskazań do jedzenia podczas hemodializy (patrz
poniżej)

Przeciwskazania dotyczące pacjentów do spożywania posiłków podczas zabiegu leczniczego:

1. Mają niskie ciśnienie krwi podczas zabiegu
2. Często kaszlą lub istnieje ryzyko zakrztuszenia się
3. Mają obecnie biegunkę, która może nasilać się podczas spożywania
posiłku
4. Mają skłonność do bólów brzucha, niestrawności, nudności lub
wymiotów podczas zabiegu
5. Mają zdiagnozowaną dysfunkcja autonomiczną, która może być nasilona
spożywaniem posiłku
6. Pacjenci powinni spożywać posiłki w pozycji pionowej wyprostowanej

Ryzyko niedociśnienia może być większe w przypadku;

1. Dużych porcji posiłków
2. Dużej ilości węglowodanów prostych
3. Gorących, a nie zimnych potraw

Pacjenci powinni wybierać produkty;

1. Mieszczących się w ramach diety nerkowej o wysokiej zawartości białka i niskiej zawartości fosforu
2. Nie zwiększają pragnienia
3. Mogą być spożywane jedną ręką
4. Nie mają silnego zapachu

 

 

przeczytaj dalej

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dieta w Chorobach Nerek – Ogólne informacje

Dieta w Chorobach Nerek – Ogólne informacje

W przypadku pacjentów z przewlekłą chorobą nerek zalecana dieta może ulegać zmianom w czasie, w zależności od pozostałej sprawności nerek. Najlepszym sposobem śledzenia poziomu sprawności nerek wartości jest wartość wskaźnika GFR (wskaźnik filtracji kłębuszkowej ). Lekarz ustala wartość wskaźnika GFR z wyników prostego badania poziomu kreatyniny we krwi z wykorzystaniem wieku, płci i rozmiarów ciała.

czytaj dalej