Dieta Ketonowa a ADPKD: Co Mówią Najnowsze Wyniki?

Dieta Ketonowa a ADPKD: Co Mówią Najnowsze Wyniki?

„Droga do lepszego zdrowia: Badanie skuteczności diety ketonowej w ADPKD”(Autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek )

 

ADPKD, czyli autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek, to choroba genetyczna charakteryzująca się tworzeniem licznych torbieli w nerkach i innych narządach. Oprócz nerek torbiele mogą występować także w wątrobie, trzustce i śledzionie. Choroba może prowadzić do powstawania tętniaków naczyń. Dziedziczenie choroby jest niezależne od płci i odbywa się z pokolenia na pokolenie. Każdy chory ma 50% szans na przekazanie mutacji swojemu potomstwu.Nieleczona wielotorbielowatość nerek  może prowadzić do pogorszenia czynności nerek i ostatecznie do niewydolności nerek.

Jednym ze sposobów leczenia ADPKD jest zmiana stylu życia i odżywiania.

Ostatnio w centrum uwagi znalazły się terapeutyczne podejścia dietetyczne do ADPKD, a wśród osób dotkniętych ADPKD istnieje bardzo duże zainteresowanie  w jaki sposób dieta i odżywianie mogą korzystnie wpływać na ich chorobę.

Wśród ekspertów panuje opinia ;

Uważa się, że komórki cyst w ADPKD czerpią energię z glukozy i nie są w stanie metabolizować kwasów tłuszczowych i ketonów. Wydaje się, że diety wysokowęglowodanowe i styl życia prowadzące do hiperglikemii pogarszają postęp ADPKD. Ponadto czynniki stresogenne dla nerek, takie jak szczawiany, fosforany i kwas moczowy, które prowadzą do obciążenia mikrokryształami kanalików nerkowych, wydają się przyspieszać postęp choroby.

Glukoza ma znaczący wpływ na rozwój torbieli nerek (1). Badania sugerują, że wysoki poziom glukozy zwiększa aktywność kanału chlorkowego ANO1, co może prowadzić do powiększenia torbieli nerek(2). Co ciekawe, wielu pacjentów z ADPKD ma również cukrzycę typu 2, co dodatkowo podnosi poziom glukozy we krwi.

Dieta standardowa w kulturze zachodniej, bogata w węglowodany, może pogłębiać problemy zdrowotne związane z chorobami nerek. Ograniczenie spożycia węglowodanów poprzez dietę ketogeniczną może przynieść korzyści.

Dieta keto promuje zwiększone spożycie tłuszczów, co prowadzi do spalania zmagazynowanego tłuszczu i produkcji ciał ketonowych jako główne źródło energii, zamiast glukozy.

Ketoza to stan metaboliczny, kiedy organizm preferencyjnie wybiera ciała ketonowe we krwi wyprodukowane w wątrobie z tłuszczów jako paliwo, zamiast glukozy.

Dieta ketogenna, charakteryzująca się bardzo niskim spożyciem węglowodanów, nie zawsze jest najlepszą opcją dla osób z chorobą nerek. Popularna wersja oparta na spożyciu mięsa może być szczególnie problematyczna. Istnieje obawa, że dieta bogata w białko może prowadzić do uszkodzenia nerek, a duże spożycie czerwonego mięsa i tłuszczów zwierzęcych może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Jednak istnieją również alternatywne opcje, takie jak dieta ketogenna oparta na roślinach, np. dieta Ren.Nu opracowana przez Weimbsa we współpracy z dietetykami nefrologicznymi. Jest to specjalnie zaprojektowana dieta dla osób z ADPKD, dostępna publicznie od dwóch lat. Przy wyborze diety ketogennej ważne jest indywidualne dopasowanie do potrzeb i stanu zdrowia każdej osoby, a także konsultacja z lekarzem lub dietetykiem.

 

Czy dieta ketonowa jest dobra dla ADPKD? Wyniki  badań

 

Dieta ketogenna okazała się skuteczna w kontrolowaniu wielotorbielowatości nerek  w pierwszym randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym dotyczącym ketogennej terapii metabolicznej w leczeniu ADPKD.

Badanie I

 S. Strubl, S. Oehm, J.A. Torres, F. Grundmann,  et al.
Ketogenic dietary interventions in autosomal dominant polycystic kidney disease-a retrospective case series study: first insights into feasibility, safety and effects
Clin. Kidney J., 15 (2022),

 

Badanie przeprowadzone przez Thomasa Weimbsa i jego zespół wykazało, że pacjenci, którzy stosowali dietę ketogenną przez średnio 6 miesięcy, zgłaszali poprawę samopoczucia, masy ciała oraz problemów zdrowotnych związanych z ADPKD.

W badaniu wzięło udział łącznie 131 pacjentów z ADPKD.  W sumie 86% uczestników zgłosiło, że interwencja dietetyczna  poprawiła ich ogólny stan zdrowia, 67% opisało poprawę w zakresie problemów zdrowotnych związanych z ADPKD, 90% zaobserwowało znaczną utratę wagi,

 

Badanie obejmowało trzy interwencje, które wywoływały stan ketozy:

 1. Dieta ketogeniczna, charakteryzująca się bardzo niskim spożyciem węglowodanów, wysokim spożyciem tłuszczów i umiarkowanym spożyciem białka.

2. Dieta ograniczona czasowo, polegająca na zastosowania tzw. okna żywieniowego.

3. Ograniczenie kalorii, polegające na spożywaniu mniejszej ilości kalorii niż zwykle.

Możliwe skutki uboczne diety ketonowej u osób z policystyczną chorobą nerek

Badania wykazały, że dieta ketogeniczna może wywołać pewne skutki uboczne u osób z policystyczną chorobą nerek, takie jak zmęczenie, głód, nieświeży oddech, ból głowy, nadmierne pragnienie oraz tzw. „ketogrypa”. Jednakże te objawy zazwyczaj ustępują w miarę czasu.

Innym potencjalnym skutkiem ubocznym jest wzrost poziomu cholesterolu, co zgłosiło 22 uczestników badania. Obserwowano wzrost całkowitego cholesterolu o 13 mg/dl oraz cholesterolu LDL o 8,5 mg/dl, ale nie zaobserwowano zmian w trójglicerydach ani cholesterolu HDL.

wnioski z badania

Wstępne dane wskazują, że keto dieta może być bezpieczna,  i potencjalnie korzystna dla pacjentów z ADPKD, podkreślając, że prospektywne badania kliniczne są uzasadnione w celu potwierdzenia tych wyników w kontrolowanych warunkach i wyjaśnienia wpływu KETO DIETY szczególnie na czynność nerek i progresję torbieli.

Badanie II

Cukoski,et all. Cell Reports Medicine 2023. Feasibility and impact of ketogenic dietary interventions in polycystic kidney disease: KETO-ADPKD-a randomized controlled trial.

Badanie kliniczne przeprowadzone na Uniwersytecie w Kolonii sugeruje, że dieta ketogeniczna może mieć korzystny wpływ na dziedziczną autosomalną dominującą wielotorbielowatość nerek (ADPKD). Przeprowadzone przez profesora dr Romana-Ulricha Müllera i jego zespół badanie, nazwane Keto-ADPKD, zostało opublikowane w renomowanym czasopiśmie „Cell Reports Medicine”.

Wyniki sugerują obiecujące efekty stosowania diety ketogenicznej jako potencjalnej metody leczenia tej choroby. Odkrycia te są ważne, ponieważ sugerują możliwość wprowadzenia interwencji dietetycznych jako sposobu na zwalczanie ADPKD

wyniki badań

Ostateczne wyniki badania,  potwierdziły pozytywny wpływ przejścia na dietę ketogenną na czynność nerek pacjentów z ADPKD. W badaniu uczestniczyło 66 pacjentów, którzy zostali podzieleni na trzy grupy: pierwsza grupa stosowała dietę ketogenną przez trzy miesiące, druga grupa raz w miesiącu przez trzy dni przestrzegała diety zerowej, ograniczając się do picia jedynie wody, a trzecia grupa kontrolna przestrzegała standardowych zaleceń dietetycznych.

Już po trzech miesiącach zaobserwowano pozytywne zmiany w ważnych parametrach, takich jak czynność nerek, i nie wystąpiły żadne nieoczekiwane skutki uboczne. Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu nerek były istotne statystycznie i przekroczyły oczekiwania badaczy. W trakcie badania pacjenci określili dietę ketogenną jako „łatwą do realizacji”, co świadczy o silnej motywacji i zdolności do samodzielnego kontrolowania swojego stanu poprzez wybór diety. Często lekarze zakładają, że ich pacjenci i tak nie są w stanie przestrzegać diety, więc nawet nie próbują.

Podsumowanie

Profesor dr Roman-Ulrich Müller uważa, że wyniki badania są ważnym krokiem w poszukiwaniu potencjalnie nowego sposobu leczenia policystycznej choroby nerek. Jednakże, mimo obiecujących rezultatów, nie możemy jeszcze jednoznacznie zalecać diety ketogennej pacjentom z tą chorobą. Konieczne są dalsze badania na większą skalę, prowadzone w różnych ośrodkach, aby potwierdzić wyniki i zrozumieć, czy dieta keto może prowadzić do trwałej poprawy czynności nerek bez skutków ubocznych.

Niemniej jednak, badanie to jest bardzo istotne, ponieważ sugeruje, że dieta może być równie skuteczna jak leki. Profesor Müller uważa, że może to być punkt wyjścia do rozwoju wielu strategii leczenia opartych na diecie.

Należy zrozumieć, że nie istnieje jedna uniwersalna dieta dedykowana osobom z ADPKD.Wytyczne żywieniowe w przypadku ADPKD są na ogół zgodne z tymi samymi wytycznymi dla przewlekłej choroby nerek.

Warto pamiętać o zaleceniach żywieniowych, które mogą wspierać utrzymanie prawidłowej wagi, kontrolę ciśnienia krwi oraz zapobieganie problemom sercowo-naczyniowym. Dieta typu DASH jest świetnym przykładem – opiera się ona na bogactwie warzyw, pełnoziarnistych produktach zbożowych, owocach, orzechach, niskotłuszczowym nabiale oraz rybach. Istotne jest także ograniczenie spożycia czerwonego mięsa i cukru. Dodatkowo, zalecane jest ograniczenie kofeiny, regularne nawadnianie organizmu poprzez picie odpowiedniej ilości wody oraz regularna aktywność fizyczna w umiarkowanym zakresie. Te proste kroki mogą istotnie poprawić ogólne zdrowie i samopoczucie osób dotkniętych ADPKD.

Warto także zauważyć, że pacjenci z ADPKD jako jedyna grupa osób z przewlekłą chorobą nerek nie odnoszą korzyści z zastosowania diety ubogobiałkowej. Ograniczenie zawartości białka w diecie może być konieczne z innych powodów, które powinien ocenić lekarz nefrolog. W związku z tym, mimo pozytywnych badań nad dietą keto, najbezpieczniej jest stosować sprawdzone zalecenia żywieniowe w przypadku ADPKD.

 

Program Ren.Nu 

opracowana przez Weimbsa we współpracy z dietetykami nefrologicznymi specjalnie dla osób z ADPKD i jest dostępna publicznie od dwóch lat

Dieta keto oznacza bardzo niskie spożywanie węglowodanów. Istnieje bardzo wiele aplikacji, za pomocą których można taką dietę ułożyć. Jednak trzeba pamiętać, że najpopularniejsze diety ketogeniczne opierają się głównie na spożywaniu mięsa. Tymczasem nadmiar białka stanowi poważne obciążenie dla nerek i może być szkodliwy dla osób, które już mają choroby nerek. Na szczęście istnieją też diety ketogeniczne, których podstawę stanowią rośliny. Jedną z nich jest Ren.Nu . opracowana przez Weimbsa i dietetyków specjalnie pod kątem osób z ADPKD.Jeszcze w bieżącym roku Weimbs i jego zespół chcą rozpocząć kolejne testy kliniczne. Jeden będzie odbywał się w Tokio, drugi zaś w Toronto. W ich trakcie testowana będzie dieta Ren.Nu w połączeniu z żywnością przygotowaną specjalnie pod kątem pacjentów z wielotorbielowatością nerek. Badania, w których udział weźmie 280 pacjentów, mają potrwać przez rok.(3)

Program ten, nazwany Ren.Nu wykorzystuje dietę ketogenną skoncentrowaną na roślinach , która pozwala uniknąć czynników stresogennych dla nerek, szczawianów, nieorganicznych fosforanów i puryn/kwasu moczowego,Uzasadnieniem  jest to, że białko zwierzęce pogarsza zakwaszenie moczu, a w konsekwencji hipocytraturię, ze względu na wysoką zawartość cysteiny i metioniny. Natomiast wiadomo, że diety roślinne są bardziej zasadowe. Ponadto spożycie mięsa prowadzi do większego obciążenia kwasem moczowym. Diety roślinne zostały już uznane za chroniące układ odpornościowy w przewlekłej chorobie nerek.

Chociaż dieta jest oparta na roślinach, nie jest to dieta wegańska ani wegetariańska. Aby uniknąć niedoborów składników odżywczych, należy włączyć umiarkowane spożycie ryb, jaj i pełnotłustego nabiału, utrzymując znormalizowane spożycie białka na poziomie ≤0,8 g/kg. Zalecane jest podejście oparte na całej żywności, eliminujące żywność mocno przetworzoną. Warzywa skrobiowe są ograniczone ze względu na wysoką zawartość węglowodanów. Wstępnie określone owoce o niższej zawartości węglowodanów są dozwolone w ograniczonych ilościach w celu kontrolowania ogólnego spożycia cukru i fruktozy. Spożycie sodu kontrolowane jest w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie.

 1. https://link.springer.com/article/10.1007/s00109-015-1337-4#citeas

2. https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)56314-X/fulltext

3. https://news.ucsb.edu/2023/021294/clinical-trial-shows-ketogenic-diet-effective-controlling-polycystic-kidney-disease

4. https://ren-nu.org/contact

 

 

 

Czekolada a Przewlekła Choroba Nerek

Czekolada a Przewlekła Choroba Nerek

Czekolada a Przewlekła Choroba Nerek

 

Zastanawiasz się,

Czy możesz bezpiecznie cieszyć się okazjonalnym kawałkiem czekolady, będąc osobą z przewlekłą chorobą nerek (PChN)?

Jaki rodzaj czekolady jest najlepszy dla osoby z PChN ?

 

Czekolada produkowana jest z rozdrobnionych ziaren kakaowca – miazgi kakaowej, tłuszczu kakaowego i cukru. Kakao zawarte w czekoladzie jest bogate w przeciwutleniacze zwane flawonoidy. Flawonoidy są związkami bioaktywnymi chemicznie, które należą do grupy polifenoli. Polifenole występują naturalnie w roślinach.

Im więcej masy kakaowej w czekoladzie, tym więcej bioaktywnych flawonoidów. Regularne spożywanie flawonoidów pochodzących z czekolady wiąże się z ich pozytywnym wpływem na redukcję ciśnienia tętniczego, obniżeniem cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i podwyższeniem frakcji HDL.

Flawanole występujące w kakao mają udowodnione działanie na układ sercowo-naczyniowy. Zmniejszają prawdopodobieństwo powstawania chorób serca, miażdżycy, udarów i wylewów. Przeciwdziałają nowotworzeniu się komórek i występowania chorób nowotworowych. Zmniejszają stan zapalny i ograniczają rozwój chorób cywilizacyjnych.

Czekolada jest bogata w witaminy, składniki mineralne – magnez, mangan, żelazo, fosfor, cynk, selen, potas.

Wybór rodzaju czekolady

Ciemna czekolada zawiera więcej przeciwutleniaczy niż czekolada mleczna, ponieważ zawiera wyższy procent kakao w stosunku do składników cukru, mleka i tłuszczu. Całkowita zawartość polifenoli w gorzkiej czekoladzie jest pięciokrotnie wyższa niż w czekoladzie mlecznej i białej. Jedzenie ciemnej czekolady wiąże się z niższym ciśnieniem krwi i poziomem cukru we krwi.

Biała czekolada to wyrób otrzymywany poprzez połączenie tłuszczu, mleka i cukru. Wysokiej jakości biała czekolada zawiera masło kakaowe, które w produktach o gorszej jakości zastępowane jest utwardzonym olejem roślinnym. Co więcej, czekolada mleczna ma wyższą zawartość tłuszczów nasyconych w porównaniu do jej ciemniejszego odpowiednika, dlatego nie jest zalecana osobom narażonym na ryzyko problemów związanych z cholesterolem.

Korzyści zdrowotne czekolady są bezpośrednio związane z procentową zawartością kakao w czekoladzie, a im wyższy procent kakao podany jest na liście, tym niższy procent cukru i tłuszczu zawiera czekolada. Z tego powodu gorzka czekolada jest zdrowsza od mlecznej, która jest zdrowsza od białej.

Wskazówki dotyczące spożycia:

  • Przy wyborze produktów czekoladowych zwracaj uwagę na zawartość potasu i fosforu oraz kontroluj poziom cukru. Gorzka czekolada zazwyczaj zawiera mniej tych minerałów niż mleczna czy biała, ale warto sprawdzić etykiety żywieniowe.
  • Preferuj gorzką czekoladę o zawartości przynajmniej 70-85% kakao.
  • Kontroluj wielkość porcji, aby uniknąć nadmiernego spożycia.
  • Warto eksperymentować z domowymi przysmakami bez dodatku cukru.rozważ przygotowanie własnych czekoladowych przysmaków.

Podsumowanie;

Czekolada może stanowić część diety nerkowej, ale należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak nasze spersonalizowane potrzeby dietetyczne, w tym zawartość potasu i fosforu, ale także kontrola poziomu cukru we krwi

Badania sugerują, że umiarkowane spożycie czekolady może być bezpieczne dla osób z chorobami nerek, ale nadal ważne jest zachowanie umiaru. Czekolada zawiera potas i fosfor, które mogą być problematyczne dla osób z niewydolnością nerek. Jednakże, w przypadku umiarkowanego spożycia, większość osób może tolerować te ilości.

Kontrola wielkości porcji jest kluczowa, a umiarkowane spożycie czekolady może być akceptowalne dla większości osób z PChN. Jednakże, osoby z zaawansowaną niewydolnością nerek lub na dializie powinny skonsultować się z lekarzem, lub dietetykiem przed spożyciem większych ilości czekolady.

żródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S240545772201419X

Dark chocolate (70% cocoa) attenuates the inflammatory marker TNF-α in patients on hemodialysis
Czy Mogę Pić Kawę, Jeśli Mam Chorobę Nerek?

Czy Mogę Pić Kawę, Jeśli Mam Chorobę Nerek?

Kawa

Toczy się wiele dyskusji na temat wpływu kawy na zdrowie. W jednej chwili słyszymy, że kawa jest dla nas dobra, a w następnej, że jest szkodliwa. Gdzie więc leży prawda? Istnieje wiele powodów, dla których może pojawiać się tyle sprzecznych raportów na temat kawy – różne projekty badań, różne populacje badawcze, różne finansowanie ze strony przemysłu, nie wspominając o liczbie różnych ziaren kawy oraz różnych sposobach przygotowywania i picia kawy.

 

Warto zauważyć, że skutki picia kawy mogą być zróżnicowane w zależności od indywidualnych czynników zdrowotnych i stanu choroby nerek, dlatego ważne jest, aby osoby z problemami nerkowymi konsultowały się z lekarzem w sprawie odpowiednich zaleceń dietetycznych.

Kawa ma złożony wpływ na zdrowie, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby nerek.

 1. Kawa a ciśnienie krwi: Spożycie kawy może rzeczywiście prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi, co może być problematyczne dla osób z nadciśnieniem, a także dla tych z przewlekłą chorobą nerek, ponieważ wysokie ciśnienie krwi jest głównym czynnikiem ryzyka dla ich zdrowia nerek. Dobrym pomysłem jest kontrolowanie ilości wypijanej kawy. Szczególnie osoby mające problemy z kontrolą ciśnienia krwi powinny pić mniej niż trzy filiżanki dziennie. Uważa się, że jest to pokarm o niskiej zawartości potasu.  Jednak wiele osób pije więcej niż jedną filiżankę kawy dziennie. Trzy do czterech filiżanek kawy dziennie uważa się za bogate w potas i może podnieść jego poziom. Dodanie śmietanki lub mleka może jeszcze bardziej podnieść zawartość potasu w kawie.
 2. Kawa a cukrzyca: Badania sugerują, że kawa może wpływać na poziom cukru we krwi, co jest szczególnie istotne dla osób z cukrzycą, która jest jedną z głównych przyczyn przewlekłej choroby nerek.
 3. Kawa może obniżać wrażliwość na insulinę i wpływać na kontrolę poziomu cukru we krwi. Cukrzyca jest główną przyczyną PChN na całym świecie. Źle kontrolowany poziom cukru we krwi przyczynia się do uszkodzenia nerek na skutek szeregu różnych mechanizmów, dlatego dla osób chorych na cukrzycę dobra kontrola poziomu cukru we krwi jest niezwykle ważna,
 4. Wpływ kawy na gospodarkę mineralną: Kawa może również wpływać na gospodarkę mineralną organizmu, co może mieć konsekwencje dla osób z przewlekłą chorobą nerek. Na przykład, kofeina może zwiększać wydalanie wapnia z organizmu, co może być problematyczne dla zdrowia kości.
 5. Kawa również negatywnie wpływa na wchłanianie żelaza przez organizm. Osoby z przewlekłą chorobą nerek są już w grupie zwiększonego ryzyka niedoboru żelaza i anemii, dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu żelaza.
 6. Kawa również wyczerpuje magnez; magnez jest kluczowym minerałem, który pomaga w produkcji energii, a także odgrywa kluczową rolę w ponad 300 reakcjach enzymatycznych w organizmie. Niski poziom magnezu u osób z PChN wiąże się z szybszym spadkiem eGFR.
 7. Kawa aktywuje reakcję stresową organizmu

  Kofeina aktywuje reakcję stresową organizmu, powodując wzrost produkcji kortyzolu i adrenaliny. Podwyższony poziom hormonów stresu,ma szeroko rozpowszechniony negatywny wpływ na nasz organizm. Podwyższa ciśnienie krwi, podnosi poziom cukru we krwi, tłumi nasz układ odpornościowy, zwiększa stany zapalne i uszkodzenia oksydacyjne oraz zmienia skład krwi, czyniąc ją bardziej podatną na krzepnięcie, a wszystko to ma związek z rozwojem i postępem choroby nerek.

   

  Ale co z przeciwutleniaczami w kawie?

Co do przeciwutleniaczy w kawie, istnieją sprzeczne informacje na temat korzyści i szkód wynikających z ich spożycia. Z jednej strony, kawa zawiera przeciwutleniacze, które mogą przyczynić się do neutralizacji wolnych rodników, ale z drugiej strony, inne substancje chemiczne w kawie mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Otrzymywanie przeciwutleniaczy z różnorodnych źródeł, takich jak owoce i warzywa, jest zazwyczaj zalecane ze względu na dodatkowe korzyści dla zdrowia.

 

Podsumowanie

Tak, osoby z chorobą nerek mogą pić kawę, ale z umiarem i pod nadzorem lekarza. Kawa może wpływać na ciśnienie krwi i metabolizm, co może mieć znaczenie dla osób z problemami nerkowymi. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić ograniczenie spożycia kofeiny, dlatego ważne jest skonsultowanie się, aby uzyskać spersonalizowane porady. Dodatkowo, osoby z chorobą nerek powinny być świadome zawartości potasu w napojach kawowych, ponieważ nadmiar potasu może być szkodliwy dla zdrowia nerek.

Życie z chorobą nerek oznacza konieczność dostosowania się do tego, co i ile jesz i pijesz. Na szczęście choroba nerek nie oznacza, że ​​musisz rezygnować z kawy, jeśli lubisz ją pić. Ogólnie rzecz biorąc, kawę można pić z umiarem oraz przy ograniczeniu śmietanki i cukru. Najlepiej pić kawę czarną. Jeśli leczysz inne choroby przewlekłe, takie jak wysokie ciśnienie krwi lub cukrzyca, porozmawiaj ze swoim lekarzem i dietetykiem nefrologicznym o potencjalnym wpływie kawy na Twoje zdrowie.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33888780/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32958376/
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/01.HYP.36.1.137
Nefrokalcynoza – Wapnica Nerek

Nefrokalcynoza – Wapnica Nerek

Nefrokalcynoza

Nefrokalcynoza jest rzadkim zjawiskiem chorobowym polegającym na występowaniu licznych drobnych zwapnień w nerkach i predysponującym do występowania kamicy nerkowej i nawracających zakażeń układu moczowego.

Termin nefrokalcynoza wywodzi się z łaciny oraz greki i zbudowany jest z dwóch członów: greckiego nephros – nerka oraz łacińskiego calcinosis – zwapnienia.

Nefrokalcynoza może, ale nie musi współistnieć z kamicą wapniową układu moczowego, w której krystalizacja związków wapnia ma miejsce głównie wewnątrz dróg wyprowadzających mocz. Występuje ona jednak znacznie rzadziej niż kamica.

Przyczyny Wapnicy Nerkowej 

Nefrokalcynoza występuje rzadko i jest związana z inną jednostką chorobową. Do przyczyn rozległego zwapnienia nerek zaliczamy:

nadczynność przytarczyc, gąbczastość nerek (nerka gąbczasta) lub wrodzone kwasice cewkowe dalsze.

Hiperkalcemia sprzyja wapnicy nerek, zatem do możliwych przyczyn nefrokalcynozy należy zaliczyć również nadczynność tarczycy, sarkoidozę, nowotwory złośliwe płuc, zatrucie witaminą D, niektóre chłoniaki, niektóre leki moczopędne (tiazydy).

Choroby dziedziczne;

np:Rodzinna hipomagnezemia z hiperkalciurią i nefrokalcynozą (FHHNC) to rzadka choroba genetyczna, która wpływa na równowagę magnezu i wapnia w organizmie. Zwykle objawia się w dzieciństwie i może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Chociaż sama dieta nie jest w stanie wyleczyć FHHNC, ważne jest postępowanie dietetyczne, które pomaga złagodzić objawy i zmniejszyć ryzyko powikłań. W leczeniu wykorzystuje się również terapie mające na celu opóźnienie progresji PChN oraz klasyczne strategie postępowania w kamicy nerek.

 

Znaczenie Diety w Nefrokalcynozie

Najbardziej efektywnym podejściem profilaktyki nakierowanej na zapobieganie odkładania się złogów jest ograniczenie spożycia białka zwierzęcego, wysokie spożycie warzyw i owoców, ograniczenie spożycia soli, i odpowiednio wysokie nawodnienie organizmu. Zalecane jest stosowanie diety normo wapniowej, tzn. zapewnienie odpowiedniego spożycia wapnia na poziomie zalecanego dziennego spożycia. Zastosowanie diety niskowapniowej może prowadzić do ujemnego bilansu wapniowego i upośledzenia mineralizacji kośćca.

Zmieniły się zalecenia dotyczące spożycia wapnia i produktów mlecznych. Dawniej zalecano ograniczanie ich w diecie, obecnie zaś zachęca się do ich spożywania zgodnie z zalecanym dziennym spożyciem Założono, że ograniczenie wapnia w diecie zwiększa wchłanianie  szczawianu, co sprzyja powstawaniu złogów szczawianowo-wapniowych bardziej niż samo spożycie wapnia.Dieta uboga w wapń i magnez prowadzi do zwiększenia puli szczawianów w jelicie, które w przypadku stosowania zbilansowanej diety wiążą się z wapniem i magnezem, tworząc sole wydalane z kałem.

U chorych z dodatnim testem obciążenia wapniem i hiperkalciurią absorpcyjną wskazane jest podzielenie dobowej objętości płynnych pokarmów zawierających wapń na mniejsze porcje, jednak z zachowaniem zalecanego dla wieku całkowitego dobowego spożycia wapnia.